Usnesení PS č. 17

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (22. července 1998)
ISP (příhlásit)