Usnesení PS č. 13

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (17. července 1998)
ISP (příhlásit)