Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 61k senátnímu návrhu na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení (16. října 1998) 
č. 62k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení (16. října 1998) 
č. 63k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/ (16. října 1998) 
č. 64k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení (16. října 1998) 
č. 65k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (16. října 1998) 
č. 66k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky (16. října 1998) 
č. 67k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (16. října 1998) 
č. 68k návrhu na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny (16. října 1998) 
č. 69k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení (20. října 1998) 
č. 70k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení (20. října 1998) 
č. 71k návrhu na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže (20. října 1998) 
č. 72ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/ (20. října 1998) 
č. 73k Informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/ (20. října 1998) 
č. 74k Informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/ (20. října 1998) 
č. 75k návrhu na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (20. října 1998) 
č. 76ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/ (20. října 1998) 
č. 77k Základním tezím rozvoje informačních systémů veřejné správy a tezím zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/ (20. října 1998) 
č. 78k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna (21. října 1998) 
č. 79ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1998 do 30.6.1998 /sněmovní tisk 38/ (21. října 1998) 
č. 80k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 6/ (21. října 1998) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)