Usnesení PS č. 1

k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (15. července 1998)
ISP (příhlásit)