Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 2321k návrhu zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/4/ - vrácenému Senátem (13. června 2002) 
č. 2322k návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/10/ - vrácenému Senátem (13. června 2002) 
č. 2323k návrhu zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/3/ - vrácenému Senátem (13. června 2002) 
č. 2324k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/7/ - vrácenému Senátem (13. června 2002) 
č. 2325k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/5/ - vrácenému Senátem (13. června 2002) 
č. 2326k dalšímu doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí (13. června 2002) 

<<113114115116117
ISP (příhlásit)