Logo Poslanecké sněmovny

Současné logo používané od roku 2010

 

V roce 2010 byl tehdejší předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou osloven malíř, grafik, ilustrátor a autor grafické podoby současných českých bankovek Oldřich Kulhánek s žádostí o vytvoření reprezentativní podoby označení dolní komory Parlamentu ČR.
Výsledkem této spolupráce je podoba současného loga Poslanecké sněmovny, které je používáno na všech oficiálních výstupech, v hlavičce sněmovních tisků, na vizitkách, na dárkových předmětech, atd.

Podoby používaného označení Poslanecké sněmovny od roku 1993

Logo 2007

 

Toto grafické označení vzniklo z iniciativy tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka. V rámci tohoto zadání byli osloveni studenti grafických škol a z došlých návrhů byla odbornou komisí doporučena jako nejvhodnější a následně vybrána výše uvedená grafika studentky Vyšší odborné grafické školy z Prahy 1.
Toto oficiální logo bylo používáno v hlavičkách písemností i na některých propagačních materiálech do roku 2010.

Logo 1993 - 2007

 

Od poloviny 90. let se na různých více či méně oficiálních sněmovních dokumentech používala - kromě státního znaku - i neoficiální loga, která vždy nějak souvisela s hlavním průčelím Thunovského paláce, v němž je jednací sál Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)