Výtvarné umění

Výtvarná díla v interiéru

Výtvarné umění je v prostorách i jednotlivých místnostech v rámci všech objektů Poslanecké sněmovny zastoupeno v mnoha podobách, jejichž stručný přehled Vám na této stránce představujeme.

Sbírka uměleckých děl Kanceláře Poslanecké sněmovny

Na konci roku 2019 byla převážně z malířských děl ve vlastnictví Kanceláře Poslanecké sněmovny nově ustavena "Sbírka uměleckých děl" a její představení se uskutečnilo 12. prosince 2019. Na průřezových dlouhodobě instalovaných patnácti výstavních panelech je ilustrován vývoj českého a československého umění od počátku 20. století do současnosti se zaměřením na malbu, grafiku, ale například i tapiserii. Výstava komentuje významná díla umístěná v oficiálních prostorách Poslanecké sněmovny, ale přibližuje i ta, která jsou většině návštěvníků skryta v kancelářích či jiných veřejně nepřístupných místech.

Elektronická prezentace celé sbírky je připravována a zatím je možné se pouze krátce seznámit s některými významnými položkami této sbírky v tomto přehledu.

Pamětní deska z roku 1933 (Šaloun, Foit)

Lev - symbol české státnosti

Sochařské ztvárněné této symboliky v prostorách českého parlamentu.

Sochy, plastiky a české sklo

Významné politické osobnosti z naší historie, znaky české státnosti v uměleckém provedení a tradice českého skla.

Kašny, vodní chrliče a dvory

V historických prostorách Sněmovny najdeme i některé architektonické prvky, které dokládají, jak si naši předci vážili vody a jak s ní hospodařili. Fontány a kašny sice již dnes nejsou všechny funkční, ale nabízíme je zde alespoň v obrazové prezentaci.

Malované dřevěné stropy

Během poslední rekonstrukce paláce Smiřického a Šternberských v letech 1994 - 1996 bylo odkryto a zrestaurováno velké množství dřevěných trámových renesančních stropů.

Kaple

29. března 2016 byla v prostorách Šternberského paláce slavnostně otevřena kaple Poslanecké sněmovny. Autorem projektu je významný český architekt Josef Pleskot.ISP (příhlásit)