Sněmovní tisk 499
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 180, dokument 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 11. 2020 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2023 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 180/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2023 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 317).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 192 pod číslem 418/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3250Zuzana Ožanová24506-37978.docx (50 KB) 26. 9. 2023 v 12:11:43
3251Lukáš Vlček24507-37979.docx (25 KB) 26. 9. 2023 v 12:51:43
3254Eliška Olšáková24510-37980.docx (44 KB) 26. 9. 2023 v 13:33:19
3255Eliška Olšáková24511-37982.docx (39 KB) 26. 9. 2023 v 13:36:40
3256Jana Mračková Vildumetzová24512-37983.docx (47 KB) 26. 9. 2023 v 14:08:47


Deskriptory EUROVOCu: místní zastupitelstvo, obec, odměňování, regionální spolupráce, správní celek, správní pravomoc, územní samospráva, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)