Sněmovní tisk 499/0
Novela z. o obcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t049900.pdf (Dokument PDF, 779 KB)t049900.doc
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0499a0.pdf (Dokument PDF, 910 KB)t0499a0.docx (Dokument DOCX, 150 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0499b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0499b0.docx (Dokument DOCX, 165 KB)

Rozesláno poslancům

26. července 2023 v 15:20
ISP (příhlásit)