Stenografický zápis 81. schůze, 3. listopadu 2023Zahájení(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Aleš Dufek
Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Radim Fiala
Ministryně obrany ČR Jana Černochová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení

Poslanec Robert Stržínek


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslanec Robert Stržínek
Poslankyně Romana Bělohlávková
Poslankyně Marie Pošarová
Poslankyně Eliška Olšáková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslankyně Eliška Olšáková
Poslanec Josef Kott


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Jana Pastuchová


4. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Antonín Tesařík


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Marek Výborný
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr zemědělství ČR Marek Výborný
Poslankyně Marie Jílková
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslanec Jiří Navrátil
Ministr zemědělství ČR Marek Výborný
Místopředseda PSP Jan Skopeček

(Jednání přerušeno ve 12.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 12.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslankyně Jana Pastuchová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Eva Fialová
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Havránek
Poslanec Marek Novák
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Richard Brabec
Poslanec Antonín Tesařík
Poslanec Ondřej Lochman
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Drahoslav Ryba
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ondřej Lochman
Poslankyně Petra Quittová
Poslanec Ondřej Lochman
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová

(Jednání přerušeno od 14.12 do 14.15 hodin.)

Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslanec Ondřej Lochman
Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Alena Schillerová
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová

(Schůze přerušena ve 14.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP