Rudolf Tayerle

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAYERLE Rudolf

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy:

na změnu §§ 77 a 82 živnostenského řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi, t. 57.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby obnoven byl zákon o stavebním ruchu, t. 307.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na změnu a doplnění zákona o závodních výborech ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z., t. 855.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

na vydání zákona o dozoru na stavbách, t. 1826.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

na vydání zákona, jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 17. VI. 1883, č. 117 ř. z., o zavedení živnostenské inspekce, t. 1824.

169, 24. X. 1928; 107, VII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360); v úvodu řeči protestuje proti zákazu sbírek na anglické horníky.

30, 11. VI. 1926; 1637, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670),

49, 19. XI. 1926; 367, III.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2378, IV.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 12, VI.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 5, VII.

Interpelace:

naléhavá, o sociálním zabezpečení osob přestárlých, t. 1434.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1462.

130, 9. II. 1928; 66, V.

o vyrovnávacím přídavku u četnictva a o praksi min. vnitra nerespektující rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, t. 285/VIII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 568/VI.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o přeřadění míst do vyšší skupiny činovného, t. 797/XI.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1212/X.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o vládním nařízení ze dne 16. VII. 1926, č. 145 Sb. z., t. 797/XII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 2205/II.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

že se nevyřizují žádosti aktivních dělnic tabákové režie o přídavky na nezaopatřené děti, t. 797/XIII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1197/XII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o provedení voleb do Léčebného fondu veřejných zaměstnanců, t. 840/III.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 2193/XIX.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o zdanění pivovarství, t. 979/VI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/XX.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o nezaměstnanosti a státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 989/I.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 2193/XX.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

stran omezování občanských práv zaměstnanců Státní tiskárny v Užhorodě, t. 1847/XIV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/XXIV.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

Dotazy:

o porušování ústavní listiny Janem Novotným, ředitelem firmy "Kolinea", továrna na cukrovinky a čokoládu v Kolíně, a o porušování předpisů zákona o závodních výborech touto firmou.

3, 18. XII. 1925; 33, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o osnově zákona, upravujícího provoz automobilů.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o porušování práv výkonných četníků na započítání 10 let do pensijní základny nebo na přiznání práva na přídavek za zranění podle zákona ze dne 4. VII. 1923, č. 153 Sb. z.

11, 25. II. 1926; 473, I.

o provádění restrikce u četnictva proti duchu zákona 286/24.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

o nemístném a protipředpisovém zatěžování výkonných četnických gážistů zbytečnými kancelářskými pracemi.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o omezování osobní svobody četnických gážistů b. h. tř.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o úpravě kasárenského výměrku u četnictva.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

ve věci provedení očisty mezi správními důstojníky četnictva.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o úmyslném zkracování četnických gážistů o t. zv. uchopitelské odměny.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o systematickém porušování listovního tajemství poštovním kontrolorem Aloisem Velhartickým u poštovního úřadu v Praze 2.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

jak se provádí živnostenská inspekce v továrně firmy Kolinea, továrně na čokoládu a cukrovinky v Kolíně.

22, 18. V. 1926; 1243, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o Léčebném fondu veřejných zaměstnanců.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o zdravotních závadách při výrobě piva v pivovaru v Brumově.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o vyšetřování sociálního a politického rozvrstvení zaměstnanců policejními úřady.

133, 13. III. 1928; 5, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 276; zprav. A. Kříž;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1337-8, II.ISP (příhlásit)