Rudolf Tayerle

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAYERLE Rudolf

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. socialisač. a soc. pol.

Návrhy:

na změnu § 6 zák. z 7. I. 1920, č. 315 Sb. z. a n., kterým se upravují váleč. přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích, t. 1258.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných, t. 2135.

67, 19. V. 1921; 103. III.

na doplnění a změnu zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3154.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na změnu §§ 77 a 82 živnostenského řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi, t. 4027.

194, 6. III. 1923; 2444. VI.

na změnu a doplnění zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z a n., t. 5025.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

Resoluce:

k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměst. (zpr. t. 3309), týkající se stavebního dělnictva.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

Zpravodajem:

soc. pol. a socialisač. výb. zpr. t. 2836 (zákon o závodních radách).

85, 6. VIII. 1921; 1253. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3286 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných).

112, 19. XII. 1921; 1737. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3309 (změna a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n.).

115, 20. XII. 1921; 1836. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3458 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných).

132, 30. III. 1922; 78, 123. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3832 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec).

166, 9. XI. 1922; 372. VI.

doslov 167, 14. XI. 1922; 428. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3945 (prodloužení a změna zákona o podpoře nezaměstnaných).

183, 18. XII. 1922; 1831, 1850. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4201 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

217, 28. VI. 1923; 571, 587. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4367 (předpisy k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských).

249, 20. III. 1924; 121, 129. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4544 (prodloužení zákona o odkladu exekučního vyklizení místností).

258, 8. IV. 1924; 396. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 103. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2276. II.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 640. V.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2323. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 950. VIII.

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy. (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 158. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1133. X.

Interpelace:

naléhavá, o výluce stavebního dělnictva,

t. 1670. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 3050. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o bezprávích v Uhrách za přechodnou vládu dělnickou,

t. 61. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 965. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

o odměnách za práci přes čas a nedodržování zákona a vládního nařízení o jmenování podúředníků,

t. 1455. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2067. 67, 19. V. 1921; 110. III.

Dotazy:

o nezaměstnanosti a otázce bytové.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o zaopatřovacích požitcích zaměstnanců vojenských podniků a úrazovém pojištění.

65, 16. III. 1921; 2840. II.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

o nedodržování 8hodinné doby pracovní a nočního klidu v pekařství.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

dodatek k odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.ISP (příhlásit)