Rudolf Tayerle

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAYERLE Rudolf

I. A voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na změnu §§ 77 a 82 živn. řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi, t. 222.

25, 26. II. 1930; 3.

na změnu a doplnění zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání, t. 262.

32, 20. III. 1930; 4.

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 19. XII. 1913, č. 91 b. z. o 8hodinné době pracovní, t. 1340.

142, 14. X. 1931; 15.

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1462.

145, 24. XI. 1931; 16.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 54 Sb. z., o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty), t. 1469.

148, 26. XI. 1931; 5.

aby byl vydán zákon, kterým se mění zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění novely ze dne 8. XI. 1928, č. 184 Sb. z., t. 1868.

196, 21. VI. 1932; 4.

aby vydán byl zákon o zadávání veřejných dodávek a prací (Zadávací řád), t. 2743.

343, 25. X. 1934; 22.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 391 (zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání)

44, 25. IV. 1930; 4.

doslov 45, 2. V. 1930; 42.

vyjádření o resolucích 46, 8. V. 1930; 9.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2680 (zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického)

339, 2. VII. 1934; 27, 30.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 42.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; připojuje jménem klubu posl. soc. dem. strany politování nad krveprolitím na Mostecku 13. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 9.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 35.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465), mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 39.

Věcná poznámka:

v níž se jménem poslaneckého klubu soc. demokracie československé a soc. demokracie německé ohražuje proti svévolnému výkladu výnosu min. soc. péče č. 8.528/III/E-1930 některými náčelníky okresních úřadů.

169, 11. II. 1932; 5.

Interpelace:

o ústavním projednání úmluv schválených, mezinárodními konferencemi práce,

t. 27/VI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 1905/VI. 205, 21. VII. 1932; 5.

o soutěži vojenské hudby, jímž se zvyšuje nezaměstnanost hudebníků z povolání,

t. 2523/V. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2728/XXII. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)