Rudolf Tayerle

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAYERLE Rudolf

I. A. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. a n. o 8 hodinové době pracovní, t. 75.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byl vydán zákon o zadávání veřejných dodávek a prací. (Zadávací řád.) t. 76.

8, 5. XI. 1935; 16.

na změnu a sloučení zákona o státním příspěvku vyživovacím ze dne 23. IX. 1919, č. 530 Sb. z. a n., zákona ze dne 12. III. 1921, č. 120 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. XII. 1921, č. 476 Sb. 2 z. a n., t. 539.

55, 22. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podobných podnicích t. 1356.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podobných podnicích, t. 1359.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 355

(zákon o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém).

32, 17. III. 1936; 6.

Interpelace:

o nezákonném zamítání žádostí o státní příspěvek vyživovací příslušníků branců a osob povolaných k vojenskému výcviku,

t. 44/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/III. 18, 7. XII. 1935; 31.ISP (příhlásit)