József Szentiványi

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZENTIVÁNYI József

XX. voleb. kraj

LW, MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - ústav.-práv. - zahr. - zeměd. a živn.

Přestal být členem klubu LW.

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN.

119, 12. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na vydání zákona o pensích a odbytném státních a župních úředníků a zaměstnanců a míst se zřízeným magistrátem, kteří sloužili za bývalé maďarské vlády, dále vojenských gážistů býv. uherské a rakouské branné moci a obecních i obvodních notářů, t. 177.

15, 16. III. 1926; 855, I.

na vydání zákona, kterým se doplňuje § 10 zák. čl. XXII z r. 1886, t. 147.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

na provedení revise dávky z přírůstku na majetku, t. 353.

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

na rychlou podporu povodní poškozeného obyvatelstva Slovenska a Podkarp. Rusi, t. 401.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona na základě ustanovení obsaženého v § 94 ústavního zákona Československé republiky o organisaci soudů a státních zastupitelství na Slovensku, t. 660.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

na vydání zákona o soudcovské neodvislosti, t. 1829.

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1780, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

4, 18. XII. 1925; 111, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1677, II.

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2605, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 95, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 54, VII.

Interpelace:

o povolování pěstování tabáku, t. 215/IX.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 576/I.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o rozdělení půdy v obci Iža, t. 229/VI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 835/IX.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o vyměřování daně důchodkové, t. 358/XXIV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/XII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o povolení překročení hranic obyvatelům obce Bodvaves, t. 443/II.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 835/X.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o tom, jak byla provedena pozemková reforma v obci Ohaji (župa nitranská), t. 443/III.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 808/XIX.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o odepírání cestovních pasů pro berní záležitosti, t. 443/XI.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 725/I.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o stanovisku, které zaujal okresní úřad v Komárně při soupisu voličů, resp. o jeho vlivu na soupis, t. 443/XIII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 725/XIII.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

ve věci provádění nařízení ministerstva financí č. 30.629/26, t. 575/III.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1003/XII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o nařízení min. financí ze dne 22. IV. 1926, č. 30.639/26-III/9a, t. 604/XIV.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1003/XII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o stálém odpírání práva na držbu loveckých pušek v okrese Modrý Kameň, t. 1815/VI.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2182/XIII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o pobuřování proti národnosti spáchaném Emilem Hanesem, okresním náčelníkem v Rim. Sobotě, t. 1815/IX.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2178/V.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o administrativních zneužíváních, páchaných při příležitosti jubilea, t. 1863/XVII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2182/XIV.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o novém pobuřování proti národnosti spáchaném okresním náčelníkem Emilem Hanesem, t. 1863/XXII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2178/V.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o pobuřování proti národnosti, spáchaném Emilem Hanesem, okresním náčelníkem v Rim. Sobotě, t. 1993/XIV.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2201/VIII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o zpeněžení úrody švestek na Slovensku, t. 2133/VI.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o vyvlastňování nemovitostí ve prospěch Blumova ústavu v Plešivci, t. 2133/XI.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o převzetí profesorů státního reálného gymnasia v Rim. Sobotě.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o nedoplatku požitků profesorů býv. ev. ref. gymnasia v Bardiově.

32, 15. VI. 1926; 1844, II.

o potahování Alexandra Imreh v Rimavské Sobotě.

33, 16. VI. 1926; 1855, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o požitkovém nedoplatku profesorů býv. ev. a. v. gymnasia ve Spišské Nové Vsi došel 14. VI. 1926.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

o nemocenském zaopatření Ladislava Horostyáka.

102, 25. X. 1927; 7, V.

ve věci likvidace akce výměny peněz v Podkarpatské Rusi.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o zjištění škod způsobených vodou, mrazem a krupobitím v okrese tornalském.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.ISP (příhlásit)