József Szentiványi

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZENTIVÁNYI József

XX. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Návrh iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; obírá se též otázkou maďarské menšiny, darem presidenta Masaryka této menšině a interviewy dr Beneše o maďarské menšině v RČS, poskytnuté cizím žurnalistům.

105, 13. II. 1931; 38.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 23.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

214, 8. XI. 1932; 39.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 38.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 18.

o zákonu o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (t. 2358).

296, 20. X. 1933; 40.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 57.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 55 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 21.

Interpelace:

o podněcování nálady proti Maďarsku v kruzích slovenských pomocí úřední asistence,

t. 1045/VII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1452/XVI. 155, 14. XII. 1931; 5.

o neodůvodněném a smrtí končícím použití zbraně celní stráží obvodu Svätý Král oproti neozbrojené skupině podloudníků, kteří nekladli odpor,

t. 2205/IV. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2330/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2656; zprav. dr Markovič; nevydán

348, 17. XI. 1934; 8.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2659; zprav. dr Markovič; nevydán

356, 13. XII. 1934; 35-6.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2665; zprav. dr Markovič; vydán

357, 18. XII. 1934; 14.

kraj. s. v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2658; zprav. dr Markovič; vydán

369, 4. IV. 1935; 31-32.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2703; zprav. F. Richter; vydán

369, 4. IV. 1935; 32.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

330, 7. VI. 1934; 3.

zpr. t. 2910; zprav. dr Márkovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 32.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

348, 27. XI. 1934; 5.

zpr. t. 2666; zprav. dr Markovič; vydán

371, 9. IV. 1935; 28.ISP (příhlásit)