József Szentiványi

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZENTIVÁNYI József

XX. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., rozp. a stál.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým. se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 57.

o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, (t. 355).

32, 17. III. 1936; 13.

Interpelace:

o křivdě spáchané ve spojení s pořádán m prešovského kulturního večírku Maďarského kulturního spolku na Slovensku (SzMKE),

t. 263/I. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/II. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Ružomberku (zločin zpronevěry podle §§ 355, 356 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 201; zprav. J. Lichner;

věc vrácena im. výb. k novému projednání.

35, 26. III. 1936; 8.

žádost odvolána 44, 14. V. 1936; 4.

Volán k pořádku:

17, 6. XII. 1935; 45.ISP (příhlásit)