František Světlík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. Stál. a zahr.

Návrhy:

na novelisaci zákona o ministerstvech, t. 226.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženým krajům okresů olomouckého, šternberského a unčovského, t. 370.

29, 10. VI. 1926; 1584, II.

na bezodkladné zřízení komise podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., t. 537.

43, 15. X. 1926; 39, III.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512), stran zrušení ministerstev zásobování, zdravotnictví, pošt a telegrafů a železnic a zřízení ministerstva dopravního, jemuž přiděleno bude též letectví a vodní dráhy.

41, 25. VI. 1926; 2578, II.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 150 (ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze 6. III. 1920).

17, 24. III. 1926; 1067, II.

zahr. výb. zpr. t. 787 ("Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaný v Praze dne 17. IX. 1926).

59, 16. XII. 1926; 1530, III.

zahr. výb. zpr. t. 769 (dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaný v Praze dne 30. VIII. 1926).

61, 15. II. 1927; 1632, doslov, 1636, III.

zahr. výb. zpr. t. 929 (prozatímní dohoda, sjednaná. mezi Československou republikou a dominiem Kanadou v Praze dne 20. XII. 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1926, č. 255 Sb. z.).

75, 26. IV. 1927; 688, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1249 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a republikou Tureckou)

114, 6. XII. 1927; 6, V.

zahr. výb. zpr. t. 1848 (II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. II. 1928).

176, 13. XII. 1928; 19, doslov 35, VII.

zahr. výb. zpr. t. 2037 (dodatečná dohoda sjednaná mezi republikou Československou a Norskem ve Varšavě dne 26. VI. 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Norskem, podepsané v Praze dne 2. X. 1923, č. 208. Sb. z. z r. 1923 a č. 242 Sb. z. z r. 1924).

192, 20. III. 1929; 10, doslov 24, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2041 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. VII. 1925. podepsaná v Madridě dne 13. XII. 1928).

192, 20. III. 1929; 11, doslov 25, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2271 (zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách).

206, 14. VI. 1929; 27, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2272 (Třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60 Sb. z. z r. 1926), podepsaný v Praze dne 27. XI. 1928).

206, 14. VI. 1929; 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 144, I.

o prohlášení ministra zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

9, 18. II. 1926; 350, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 57, III.

Dotazy:

o zřízení rozhlasové radio-stanice v Olomouci.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o regulaci potoka Trusovky.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o agitaci učitelského sboru proti vyučování náboženství na škole v Pavlovicích u Olomouce.

47, 17. XI. 1926; 304, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o používání školními úřady neschválených knih jako učebnic na škole v Pavlovicích.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o stranickém a pro školství velmi škodlivém působení okresního školního inspektora Merty na Zábřežsku.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)