František Světlík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 21. I. 1936; 9.

na poskytnutí podpory obyvatelstvu na severní Moravě, postiženému živelními pohromami, t. 517.

53, 16. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese holešovském a hranickém, t. 518.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 95

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. VI. 1935, se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VI. 1935, č. 137 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 6.

zahr. výb. zpr. t. 273

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi, republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 4. XII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XII. 1935, č. 253 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 6.

zahr. výb. zpr. t. 450

(dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 6.

zahr. výb. zpr. t. 562

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. III. 1936).

66, 28. XI. 1936; 7.

zahr. výb. zpr. t. 780

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. VIII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XI. 1936, č. 334 Sb. z. a n.).

87, 12. III. 1937; 6.

zahr. výb. zpr. t. 976

(dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. III. 1921, podepsaná v Římě dne 31. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. IV. 1937, č. 72 Sb. z. a n.).

114, 9. XI. 1937; 15.

zahr. výb. zpr. t. 1274

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze).

143, 29. III. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 6.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 17.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

51, 9. VI. 1936; 17.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 39.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Olomouci (přestupek podle §§ 1 a 2 zákona o ochraně cti).

102, 8. VI. 1937; 5.ISP (příhlásit)