František Světlík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L

Nastoupil za Kaderku Aloise, jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Volba verifikována 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Byl členem výb. rozp. a ústav. práv.ISP (příhlásit)