Jan Slavíček

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLAVÍČEK Jan

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 17. XII. 1925; 19-20, I.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Odpovídá jako místopředseda:

na dotaz A. Zápotockého o porušení posl. imunity dr Gáti.

23, 26. V. 1926; 1266, II.

Sděluje jako místopředseda:

vyloučení projevů ohrožujících bezpečnost státu v řeči B. Jílka z těsnopisecké zprávy o 167. schůzi.

167, 22. X. 1928; 51, VII.

Návrhy:

aby pro živnost hostinskou a výčepnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 420.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okresech jindřicho-hradeckém, třeboňském a česko-budějovickém, t. 474.

37, 22. VI. 1926; 2466, II.

na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženým krajům okresu berounského, t. 477.

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

na úpravu zákonů volebních, kterými se mění dosavadní ustanovení o zákazu čepovati, podávati a prodávati nápoje, obsahující alkohol, v den před volbou a v den volby do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev i do obcí, t. 2129.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

na doplnění § 20 živn. řádu, upraveného zákonem ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z., jímž povoluje se přeložení koncese hostinské do jiné místnosti v téže obci, t. 2128.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

na změnu a doplnění zákona č. 112 z 15. VII. 1927, kterým zavádí se průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, t. 2130.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

na zákonitou úpravu mimořádných úlev při placení přímých daní, t. 2389.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

5 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 13, 14 a 19.

55, 27. XI. 1926; 1098-1101, III.

podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o resol. návrhu o živnostenských školách ke kap. 10 státního rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74, V.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 10.

55, 27. XI. 1926; 1110, III.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 126-161, V.

10 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 86-7, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 204, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

55, 27. XI. 1926; 1070, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429)

138, 22. III. 1928; 28, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 60, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976)

184, 26. II. 1929; 21, VII.

Interpelace:

naléhavá, o násilnostech, páchaných údernými rotami fašistickými na veř. shromážděních, t. 1014.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

odpov. t. 1075.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

naléhavá, o příští úpravě zákona o stavebním ruchu, t. 1712.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1870.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

o nezvyklém způsobu zadání stavby nádražní budovy v Rokycanech, t. 2048/XXI.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)