Jan Slavíček

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLAVÍČEK Jan

I. A voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci živnostníkům a obchodníkům postiženým živelními pohromami, t. 40.

6, 26. VI. 1935; 66.

na vydání vládního nařízení, jímž se upravuje nástup u svobodných živností, t. 131,

15, 4. XII. 1935; 9.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami, t. 783.

80, 18. II. 1937; 4.

o zákazu zřizování a provozování továrních správkáren obuvi, t. 885.

96, 27. IV. 1937; 25.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost. zahradnická za živnost řemeslnou s průkazem způsobilosti, t. 1336.

148, 10. V. 1933; 6.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 108

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. IX. 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IX. 1935, č. 184 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 398

(zákon o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem).

51, 9. VI. 1936; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 562

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruquayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. III. 1936).

66, 28. XI. 1936; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 666

(dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. V. 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. IV. 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. VII. 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1936, č. 233 Sb. z. a n.

75, 17. XII. 1936; 63.

živn.-obch. výb. zpr. t. 665

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. VIII. 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. VIII. 1936. č. 243 Sb. z. a n.).

77, 22. I. 1937; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 806

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. I. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. II. 1937, č. 20 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 961.

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

107, 22. VI. 1937; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1192

(dohoda, sjednaná v Praze dne 4. VI. 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929 a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě).

148, 10. V. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 17.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku. (t. 290); též reaguje na řeč posl. Kopeckého.

28, 20. II. 1936; 21.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 24.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24, II. 1938; 8.

Interpelace:

ve věci truhlářských dílen při poštovní správě.

t. 1338/III. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nesprávném postupu při obsazování ředitelského místa na měšť. škole dívčí v Mor. Ostravě-Vítkovicích,

t. 1338/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.ISP (příhlásit)