Václav Sedláček

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁČEK Václav

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. živn.

Návrhy:

aby pro živnost hostinskou a výčepnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 420.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 24, V.

Dotazy:

o zamýšleném zrušení strážního stanoviště čís. 122 na trati Břeclav-Přerov v Mor. Písku.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

proč jsou odpírány pasy zdejším zvěroklestičům do Polska.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o podstatném zlepšení vymetacího obvodu kominíku Václavu Říhovi v Nových Benátkách.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o lékařských prohlídkách nemocných vojínů.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o rozpuštění knihovní rady ve Vlčňově.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o předpisování daní na rok 1926 lázeňským a výletním restauratérům.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o povolování koncesí k dopravě osob autobusem.

45, 20. X. 1926; 159, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o neoprávněném výkonu živnosti zubní techniky Zalabákem, zubním technikem v Napajedlích.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o vylučování lékařů z ordinace pro členy okresních nemocenských pojišťoven.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

o rychlé nouzové pomoci obyvatelům v soudním okrese ždánském poškozeným průtrží mračen.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o zřizování okrskových celních správ.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o sestátnění silnice Břeclav-Hodonín.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o regulaci Dřevnice.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o zařazení města Břeclavi do vyšší stupnice činovného.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o zamýšleném založení privilegované společnosti pro textilní dodávky národní obraně.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o zřízení železniční. zastávky v obci Lanštorfě.

182, 14. II. 1929; 6, VII.

že nezodpověděn dotaz podaný podle § 67 jedn. ř. posl. sněmovny.

187, 6. III. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o smutných poměrech na škole ve Vracově a stranickém postupu okresního školního výboru v Kyjově.

207, 18. VI. 1929; 3, VIII.ISP (příhlásit)