Václav Sedláček

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁČEK Václav

XII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 1184

(zákon, kterým se mění a doplňuje vl. nař. ze dne 4. XII. 1936, č. 302 b. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva).

128, 17. XII. 1937; 12, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 85.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.ISP (příhlásit)