Václav Sedláček

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁČEK Václav

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. rozp. - živn.-obch.

Návrh pozměňovací:

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2496 (doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. III. 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. III. 1921, sjednaný v Praze dne 27. XI. 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. XII. 1933, čís. 234 Sb. z.

322, 15. III. 1934; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2556 (zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

325, 3. V. 1934; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2779 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Paříži dne 11. IV. 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VI. 1934, č. 104 Sb. z.)

362, 12. III. 1935; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 49.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 33.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 21.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 75.ISP (příhlásit)