Adolf Křemen

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEMEN Adolf

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen a povodní v okrese Tábor, Pelhřimov, Sedlčany a Kamenice n. L., t. 1029.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím na okresu mladovožickém, t. 1609.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1353 (zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon)

118, 15. XII. 1927; 38, doslov 43, V.

zeměd. výb. zpr. t. 1622 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova)

148, 26. VI. 1928; 6, doslov 33, VI.

vyjádření o resol. 150, 28. VI. 1928; 61, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1694 (zákon o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem)

155, 14. VII. 1928; 9, doslov 23, VI.

zeměd. výb. zpr. t. 2215 (změna ustanovení honebně-policejních) při druhém čtení osnovy; podává vyjádření o resolucích.

202, 7. VI. 1929; 44, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o návrzích týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV), v níž polemisuje s vývody Fr. Chlouby.

46, 11. XI. 1926; 265, III.ISP (příhlásit)