Adolf Křemen

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEMEN Adolf

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. a rozp.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy v okr. příbramském, sedlčanském a dobříšském, t. 2410.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

v záležitosti pomoci vyhořelým v Sirákově v okrese Polná, t. 4079.

201, 17. IV. 1923; 34. VII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 4871 (změna zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

293, 25. IX. 1924; 2168. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 653. X.

Interpelace:

o výplatě bankovek opatřených falešnými kolky,

t. 1058. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 2328. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o osvobození zaměstnavat. od povinnosti platiti za učně příspěvek podle ustanovení z 2. IX. 1920, č. 500 Sb. z. a n.,

t. 1059. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 1333. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o prémii za brambory z loňské sklizně a za oves z letošní sklizně, dodané přes kontingent,

t. 1106. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2279. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

v záležitosti dovozu sadbových bramborů z Holandska, podezřelých rakovinou,

t. 1433. 51, 4. II. 1921; 2086. II.

odpov. t. 2027. 67, 19. V. 1921; 110. III.

Dotazy:

o kritických poměrech mezi občanstvem římsko-katolického a československého vyznání v obci Chotovinách a okolí na Táborsku.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o předpisování a vymáhání daní J. Šťastnému z Jestřebic, okr. Milevsko.

247, 6. III. 1924; 12. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.ISP (příhlásit)