Adolf Křemen

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEMEN Adolf

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink., rozp., zásob. a živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zemřel 19. III. 1939.

Návrh iniciativní:

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 157

(o iniciativních návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

22, 12. XII. 1935; 49.

rozp. výb. zpr. t. 355

(zákon o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém).

32, 17. III. 1936; 8.

rozp. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavebním ruchu).

33, 19. III. 1936; 22.

doslov 34, 20. III. 1936; 39, 42.

rozp. výb. zpr. t. 1163.

(zákon o úpravě tax za připuštění ke stát. zkouškám lesnickým a mysliveckým).

129, 27. I. 1938; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1305

zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, čís. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. V. 1936, čís. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

147, 26. IV. 1938; 31.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol, přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 27.

o státním závěrečném účtu republiky Československé a rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 17.ISP (příhlásit)