Adolf Křemen

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEMEN Adolf

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. - kult. - rozp. - úst.-práv. - zásob. a zeměd.

Zvolen pořadatelem poslanecké sněmovny.

258, 21. III. 1933; 28.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům na okrese táborském, t. 1825.

194, 17. VI. 1932; 6.

na pomoc postiženým živelní pohromou v okrese táborském, bechyňském a kamenickém n. L., t. 2590.

329, 5. VI. 1934; 7.

na pomoc postiženým požárem v obci Chýškách, okres Milevsko, t. 2591.

329, 5. VI. 1934; 7.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 294 (zákon o výrobě chleba)

32, 20. III. 1930; 16.

zásob. výb. zpr. t. 384 (zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k cením sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky)

42, 11. IV. 1930; 31.

doslov 45, 2. V. 1930; 50.

vyjádření o resolucích

46, 8. V. 1930; 8.

zásob. výb. zpr. t. 388 (zákon o dovozních listech)

42, 11. IV. 1930; 31.

doslov 45, 2. V. 1930; 50.

vyjádření o resolucích

46, 8. V. 1930; 9.

zásob. výb. zpr. t. 495 (zákon, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území)

58, 5. VI. 1930; 6.

doslov 59, 6. VI. 1930; 42.

zásob. výb. zpr. t. 759 (zákon o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu)

78, 5. XI. 1930; 6, doslov 50.

zásob. výb. zpr. t. 1532 (zákon, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba)

158, 16. XII. 1931; 10.

zásob. výb. zpr. t. 2083 (zákon, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba)

224, 6. XII. 1932; 6, doslov 20.

rozp. výb. zpr. t. 2097 (zákon o báňských dávkách z kutišť a z měr)

226, 13. XII. 1932; 6, doslov 15.

rozp. výb. zpr. t. 2229 (zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, č. 150 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného)

266, 27. IV. 1933; 82.

rozp. výb. zpr. t. 2966 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů)

373, 12. IV. 1935; 7, 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 64.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 84.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 31.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 9.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 30.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Táboře (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.

10, 23. I. 1930; 7.

žádost odvolána

30, 19. III. 1930; 4.ISP (příhlásit)