JUDr. Vladimír Clementis

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst. práv.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 28. I. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Alexander Pavlovič.ISP (příhlásit)