JUDr. Gustav Burian

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BURIAN Gustav, JUDr.

ČS

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., mandát a úst práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 55

(zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků).

9, 19. VII. 1948; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 142

(zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky).

18, 1. XII. 1948; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 385

(zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví)

37, 7. XII. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 419

(zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti).

41, 22. II. 1950; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 767

(zákon o volbách do Národního shromáždění).

84, 26. V. 1954; 12.

Řeč v rozpravě:

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 26.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konání v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) (t. 520).

49, 25. X. 1950; 25.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 49.ISP (příhlásit)