JUDr. Gustav Burian

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BURIAN Gustav, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Návrhy pozměňovací:

k t. 342. 47, 1. IV. 1946; 6.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 78

(zákon o hromadném poručenství).

19, 9. I. 1946; 3,

oprava tisk. chyb 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 448

(zákon o uplatnění nároků z neplatnosti majetkových převodů a majetkově-právních jednání z doby nesvobody).

úst.-práv. výb. zpr. t. 449

(zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství).

53, 16. V. 1946; 42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku, t. 66.

17, 19. XII. 1945; 4.

mluví též o reaktivování stát. zaměst., o liknavém vyřizování žádostí o vdovské pense po úřednících popravených za okupace.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 41.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 13.

Interpelace:

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.

o rozšíření dolování některých nerostů v jižních Čechách,

t. 369. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)