Božena Machačová-Dostálová

Narozena: v roce 1903
Zemřela: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. zásob. a zdrav.

Zbavena mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců o urážce španělských poslankyň v časop. "Večer", při projednávání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon z 9. VI. 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (t. 756).

78, 11. II. 1937; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 30.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. VI. 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vlád. nař. ze dne 12. III. 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých jedlých tuků (t. 1170).

127, 16. XII. 1937; 48.

Interpelace:

o brutálním zakročení košířské policie proti dělnickým ženám a dětem,

t. 141/I. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 274/XVII. 27, 18. II. 1936; 6.

o brutálnímu postupu policie v Nuslích proti nezaměstnanému dělníku Vondráčkovi,

t. 210/VII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 298/III. 29, 27. II. 1936; 4.

o brutálním a nezákonném zadržení Gustava Freieslebena, obchodního zástupce, bytem v Záběhlicích, čp. 194,

t. 390/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 578/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci nezákonného postupu správce stát. lesů a statků Dvořáka a podporování nezaměstnaných v obci Kunšach a Rapšach,

t. 1165/V. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1370/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci platnosti kolektivní smlouvy dělnictva zaměstnaného při pracích silničních, mostních, regulačních, melioračních, železničních, vodních a příbuzných v jižních Čechách,

t. 1165/IX. 128, 17. XII. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chrudimi

(aby zbytek trestu tuhého vězení v trvání 4 1/2 měsíce mohl býti vykonán)

4, 24. VI. 1935; 4.

Žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

27, 18. II. 1936; 7.ISP (příhlásit)