Božena Machačová-Dostálová

Narozena: v roce 1903
Zemřela: v roce 1973

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. im., inic., inkompat., kult., rozp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)