Klement Gottwald

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOTTWALD Klement

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonal 27, 18. II. 1936; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. stál.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o vyvazení zemědělců z dluhů a jejich ochraně před exekuční dražbou, t. 745.

76, 21. I. 1937; 7.

Návrhy resoluční:

k t. 400. 41, 30. IV. 1936; 19.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 24.

Řeč v rozpravě:

o Hitlerově atentátu na mír (za rozpravy o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, t. 355).

32, 17. III. 1936; 9.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o Španělsku.

68, 1. XII. 1936; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 59.

Volán k pořádku:

32, 17. III. 1936; 11.ISP (příhlásit)