Zdeněk Fierlinger

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIERLINGER Zdeněk

KSČ

8. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 32.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen předsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 33. 10, 9. II. 1956; 11. 18, 19. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 6.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Ludvíku Mítkovi a ministru pracovních sil posl. Václavu Noskovi.

8, 30. VIII. 1955; 4.

posl. Josefu Pokornému.

17, 17. IV. 1957; 4.

presidentu Československé republiky Antonínu Zápotockému.

21, 18. XI. 1957; 3.

posl. Marku Čulenovi.

24, 15. IV. 1958; 5,

posl. Aloisu Málkovi.

28. 11. XII. 1958; 3.

posl. Jozefu Malikovi.

33, 8. VII. 1959; 9.

uctění památky ostravských horníků.

38, 25. V. 1960, 3.

Projevy:

při zahájení ustavující schůze NS.

1, 13. XII. 1954; 2.

při zahájení ustavující schůze předsednictva NS.

P 1, 13. XII. 1954.

o mezinárodní situaci.

P 3, 24. II. 1955.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

4, 21. III. 1955; 7.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

7, 24. V. 1955; 63.

při uvítání delegace Nejvyššího sovětu SSSR.

9, 24. X. 1955; 5.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

10, 9. II. 1956; 7.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy; mluví též o zájezdu čs. parlamentní delegace do SSSR a Jugoslávie.

12, 1. VIII. 1956; 125.

o návštěvě československé parlamentní delegace v NDR.

14, 29. XI. 1956; 6.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

15, 19. XII. 1956; 6.

při uvítání delegace Všečínského shromáždění lidových zástupců.

15, 19. XII. 1956; 69.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy; mluví též o jednání zahr. výboru ze 6. II. 1957 o dohodě SSSR a ČSR u příležitosti návštěvy čs. vládní delegace v Moskvě.

16, 6. III. 1957; 7.

při uvítání delegace Lidového shromáždění Bulharské lidové republiky.

18, 18. IV. 1957; 199.

zpráva o činnosti předsednictva NS a o stycích s parlamenty jiných evropských i mimoevropských zemí.

19, 4. VII. 1957; 11.

k 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

20, 30. X. 1957; 5.

k nově zvolenému presidentu republiky Antonínu Novotnému před a po vykonání slibu na ústavu.

22, 19. XI. 1957; 9.

k prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi a k prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.

24, 15. IV. 1958; 9.

k delegaci Sejmu Polské lidové republiky.

26, 3. VII. 1958; 5.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

26, 3. VII. 1958; 16.

k 40. výročí vzniku Československé republiky.

27, 16. 10. 1958; 9.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

27, 16. 10. 1958; 20.

k 15. výročí uzavření Smlouvy mezi ČSR a SSSR o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.

29, 12. XII. 1958; 66.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

30, 19. II. 1959; 9.

k dvacátému výročí nacistické okupace Československa.

P 17, 12. III. 1959.

při uvítání zástupců Indického národního kongresu.

33, 8. VII. 1959; 12.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

34, 19. XI. 1959.

při uvítání delegace Národního shromáždění Maďarské lidové republiky.

34, 18. XI. 1959; 41.

při ukončení posledního zasedání druhého volebního období

38, 25. V. 1960; 55.

o svolání ustavující schůze Národního shromáždění a jejím pořadu

P-20, 24. VI. 1960.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 26. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působností ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P-12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek. (t. 33-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československá akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.ISP (příhlásit)