Zdeněk Fierlinger

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

FIERLINGER Zdeněk

KSČ

62 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 20.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Člen předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 19.

Projevy:

úvodní projev

1, 23. 6. 1964; 5.

jako předsedající poslanec po rezignaci předsedy NS s. Laštovičky

22, 18. 4. 1968; 9.

blahopřání předsedovi NS s. Smrkovskému ke zvolení

22, 18. 4. 1968; 15.

Zpravodajem:

zpráva o činnosti předsednictva NS za dobu od skončení posledního zasedání Národního shromáždění - /zpráva o zákonných opatřeních 27-P, 28-P/

1, 24. 6. 1964; 189.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 40.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 70.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 11.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 345.

k vládnímu návrhu usnesení /t. 176 a t. 178/

24, 26. 6. 1968; 178.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 45.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 89.

k vládnímu návrhu /t. 226, 227, 228, 224, 225/

29, 19. 12. 1968; 162.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 183, 186.ISP (příhlásit)