Zdeněk Fierlinger

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

FIERLINGER Zdeněk

KSČ

14 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen předsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Projevy:

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

2, 12. 7. 1960; 205.

závěrečný projev o schůzích NS konaných ve Vladislavské síni Pražského hradu.

2, 12. 7. 1960; 207.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

4, 16. 11. 1960; 8.

k železničnímu neštěstí u stanice Stéblová.

4, 16. 11. 1960; 6.

k vládnímu návrhu zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.

4, 16. 11. 1960; 11.

k vládnímu návrhu zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon).

5, 15. 11. 1960; 4.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

6, 18. 1. 1961; 4.

k letu prvního člověka do vesmíru.

7, 17. 4. 1961; 7.

při uvítání delegace Lid. sněmovny NDR v čele s dr. Johanesem Dieckmannem.

7, 18. 4. 1961; 118,

odpověď na projev dr. J. Dieckmanna vedoucího delegace Lid. sněmovny NDR.

7, 18. 4. 1961; 127.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

7, 18. 4. 1961; 161.

při uvítání delegace Nejvyššího sovětu SSSR

9, 18. 9. 1961; 6.

při odpovědi na projev vedoucího delegace Nejvyššího sovětu SSSR Grišina.

9, 18. 9. 1961; 16.

k uvítání pana Saerul Saleha, ministra a předsedy Prozatímního národního shromáždění Indonéské republiky.

9, 19. 9. 1961; 101.

zpráva o zákonném opatření předsednictva NS o náhradě mzdy při vojenském cvičení (t. 11-P).

10, 30. 10. 1961; 183.

při uvítání vládní delegace Německé demokratické republiky.

14, 18. 5. 1962; 5.

při odpovědi na projev vedoucího delegace NDR prvního tajemníka ÚV SED předsedy Státní rady Waltera Ulbrichta.

14, 18. 5. 1962; 22.

zpráva o zákonných opatřeních předsednictva NS o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků (t. 13-P) a o začlenění Čs. akademie zemědělských věd do Čs. akademie věd (t. 14-P).

14, 18. 5. 1962; 30.

zpráva o návštěvě delegace NS ČSSR v SSSR a v Německé demokratické republice.

15, 5. 7. 1962; 8, 27.

k XII. sjezdu KSČ.

16, 19. 12. 1962; 4.

zpráva o zákonných opatřeních předsednictva NS,

o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství (t. 113).

o zřízení Státního cenového výboru (t. 114)

o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů (t. 115).

17, 25. 1. 1963; 160.

k doplňovací volbě soudce z povolání Nejvyššího soudu a volbě předsedy Nejvyššího soudu.

18, 6. 3. 1963; 76.

k návrhu zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

21, 25. 9. 1963; 20.

o Státní komisi pro investiční výstavbu (t. 141).

21, 25. 9. 1963; 43.

o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. (T. 160).

22, 4. 12. 1963; 7.

vydání zákonného opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů.

23, 31 1. 1964; 194.

o vydání zákonného opatření předsednictva NS o Správě státních hmotných rezerv (P-26).

26, 5. 6. 1964; 157, 159.

Posmrtná vzpomínka:

Posl. Janu Vodičkovi.

7, 17. 4. 1961; 5.

Členu politického byra ÚV KSČ a místopředsedu vlády Václavu Kopeckému.

9, 18. 9. 1961; 6.

Posl. akademiku Zdeňku Nejedlému.

13, 29. 3. 1962; 3.

Místopředsedovi vlády, posl. Rudolfu Strechajovi.

16, 19. 12. 1962; 4.

Posl. Anežce Hodinové-Spurné a posl. Františku Dudačovi.

19, 12. 4. 1963; 3.ISP (příhlásit)