Andrej Žiak

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽIAK Andrej

SSO

Slib vykonal 1, 18, V I. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inic., kult., osidl., rozp., stál. (náhr.), úsp. kom. (náhr.), a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1045. 96, 11. III. 1948; 10.

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 96, 11. III. 1948; 31.

k t. 1186. 108. 28, IV. 1948; 20.

k t. 1217. 110, 5. V. 1948; 16.

Návrhy doplňovací:

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 96, 11. III. 1948; 31.

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Návrhy resoluční:

k t. 185. 18, 25. X. 1946; 36.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 744

(zákon o revisi první pozemkové reformy).

66, 10. VII. 1947; 25.

rozp. výb. zpr. t. 1126

(návrh dr Bartušky, dr Jelínka, dr Haima, dr Báťka, dr Hobzy, dr Štefánika a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících).

102, 7. IV. 1948; 20.

rozp. výb. zpr. t. 1167

(zákon o základní úpravě jednotného školství [školský zákon]).

106, 21. IV. 1948; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1186

(zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě znárodněných a národních podniků tohoto oboru).

107, 27. IV. 1948; 8.

rozp. výb. zpr. t. 1217

(zákon o znárodnění polygrafických podniků).

110, 5. V. 1948; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádnými poměry (t. 24).

8, 18. VII. 1946; 48.

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71).

10, 13. IX. 1946; 10.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. 3. 1947 o zahraniční situaci.

42, 20. III. 1947; 36.

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 27.

o zákonu o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců (t. 703).

64, 3. VII. 1947; 12.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 52.

o zákonu o stíhání trestných činů proti státu (t. 846).

79, 24. X. 1947; 5.

o zákonu o potírání alkoholismu (t. 1127).

104, 15. IV. 1948; 26.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 16.ISP (příhlásit)