Andrej Žiak

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽIAK Andrej

SSO

339. (Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst.-práv., zahr.

Rada poslanců.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34; 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

předsednictva NS t. 34-P

(o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku).

P-16, 18. XII. 1958.

výb. zahr. zpr. t. 359

(Poselství Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky parlamentům všech států o mírovém řešení sjednocení Koreje).

34, 19. XI. 1959; 49.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 78.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu resoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 23.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 115.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 73.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky. (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci.

14, 1. XII. 1956; 145.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 186.

o zákonu o koncertní a jiné hudební činnosti (t. 206) a o zákonu o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě (t. 207).

23, 19. XII. 1957; 70.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích. (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi.

24, 15. IV. 1958; 26.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250.)

27, 16. 10. 1958; 94.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o úst. zákonu o změně úst. zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a úst. zákona o národních výborech (t. 384), o zákonu, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění (t. 385), o zákonu o volbách do národních výborů (t. 386).

37, 9. IV. 1960; 39.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů. (t. 32-P.)

P 15, 10. VII. 1958.ISP (příhlásit)