Andrej Žiak

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽIAK Andrej

SSO

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

9, 19. VII. 1948; 4.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 3.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

na vydanie zákona predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt, t. 197.

20, 21. XII. 1948; 71.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 36

(zákon o zalesňování a zakládání [obnově] rybníků).

11, 21. VII. 1948; 7.

rozp. výb. zpr. t. 115

(zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění).

15, 25. X. 1948; 5.

rozp. výb. zpr. t. 181

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

20, 21. XII. 1948; 66.

rozp. výb. zpr. t. 173

(Úmluva československo-francouzská směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provedení dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku, zavedených v Československu a ve Francii, podepsaná v Paříži dne 6. VIII. 1948).

21, 22. XII. 1948; 64.

zahr. výb. zpr. t. 228

(zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy)

25, 22. II. 1949; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 17.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 55.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 30.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 11.

o zákonu o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů (t. 336).

33, 13. VII. 1949; 12.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 25.

o zákonu o pracujícím dorostu, (t. 42).

47, 12. VII. 1950; 44.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - školství na Slovensku.

54, 21. III. 1951; 155.

o zákonu o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 606).

60, 19. XII. 1951; 140.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619),

62, 28. III. 1952; 314

o daňových a finančních zákonech (t. 674 až 683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 85.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 56.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 54.

Žádost ve věcech imunity:

pověřenectvo vnitra v Bratislavě (přestupek nedovoleného výkupu a předražování hlávkové kapusty).

18, 1. XII. 1948; 19.

zpr. t. 195; zprav. J. Štětka;

nevydán. 24, 2. II. 1949; 62.ISP (příhlásit)