JUDr. Jaroslav Stránský

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem spravedlnosti 4. IV. 1945.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a jmenován náměstkem předsedy vlády 6. XI. 1945.ISP (příhlásit)