JUDr. Jaroslav Stránský

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRÁNSKÝ Jaroslav, Dr.

XIII. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu 6. XII. 1938. Po něm nastoupil Bohuslav Luža.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh resoluční:

k t. 33. 31, 5. III. 1936; 23.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 557

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů).

58, 26. VI. 1936; 58.

zahr. výb. zpr. t. 661

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. VII. 1936, čís. 239 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 24.

úst. práv. výb. zpr. t. 834

(návrh sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů posl. sněmovny a senátu).

86, 11. III. 1937; 4, doslov 6.

rozp. výb. zpr. t. 959

(zákon o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky).

102, 8. VI. 1937; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 51.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 19.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 10.ISP (příhlásit)