JUDr. Jaroslav Stránský

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRÁNSKÝ Jaroslav, dr.

XI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. práv. a ústav.

Vzdal se posl. mandátu 1. III. 1921.

66, 31. III. 1921; 4. III.

Za něho nastoupila Rosolová Josefa.

Zpravodajem:

práv. výb. ke zpr. t. 1260 (zrušení nařízení o požadovacím právu na předměty doličné u trest. soudů uložené).

46, 25. I. 1921; 1822. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. před. Vl. Tusara z 9. VI. 1920.

12, 9. VII. 1920; 655. II.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

19, 10. XI. 1920; 269. II.

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 289. II.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 314. II.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1292. II.

Interpelace:

o zachování práv. čsl. státu při obsazování biskupských stolic na jeho území,

t. 1212. 42, 14. I. 1921; 1699. II.

o nezákonném postupu min. železnic ve sporech o náhradu škody způsobené při dopravě po železnicích,

t. 1234. 46, 25. I. 1921; 1820. II.

Dotazy:

k předs. posl. sněm. o censurování sněmovních tisků.

16, 4. XI. 1920; 46. II.ISP (příhlásit)