Josef Stivín

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - Stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 17. XII. 1925; 19-20, I.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Prohlášení ve funkci místopředsedy:

v němž ohlašuje, že podle usnesení předsednictva posl. sněmovny ze 17. II. 1926 bude se proti nemístným výtržnostem při schůzích plenárních postupovati rigorosně podle jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 304, I.

Návrhy:

aby o prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925 byla ihned zahájena rozprava.

3, 18. XII. 1925; 44, I.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

10, 19. II. 1926; 440, I.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845); mluví o bilanci desítileté činnosti Nár. shromáždění a politických stran.

173, 7. XI. 1928; 37, VII.

Interpelace:

naléhavá, o tiskové praksi, t. 464.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 507/I. 2661, II.

naléhavá, o stavu jednání československé vlády s Vatikánem, t. 1443.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1465.

130, 9. II. 1928; 66, V.

ve věci časopiseckých zpráv o jednání Československé republiky s Vatikánem o konkordát, t. 776/V.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1197/III.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o událostech v okresech tanvaldském, jabloneckém a železnobrodském, jakož i o vládních opatřeních, t. 979/V.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1408/V.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o zabezpečení uměleckých děl, o stavbě státní galerie a vydání zákona o státní galerii, t. 2111/XI.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost na posl. Kreibicha podle § 51 jedn. ř.

11, 25. II. 1926; 510, I.

projednána 16, 17. III. 1926; 1021, I.

kraj. tr. s. v Praze (pořádková pokuta svědecká).

195, 26. IV. 1929; 4, VIII.ISP (příhlásit)