Josef Stivín

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., ink. (I. náhr.), rozp. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 94

(dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. V. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. V. 1935, č. 115 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 5.

zahr. výb. zpr. t. 666

(dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. V. 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. IV. 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. VII. 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1936, č. 233 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 63.

zahr. výb. zpr. t. 680

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. IX. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. X. 1936, č. 266 Sb. z. a n.);

78, 11. II. 1937; 10.

v doslovu reaguje též na řeč E. Kundta, který nepříznivě kritisuje brožuru J. Chmelaře 13.

zahr. výb. zpr. t. 806

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. I. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. II. 1937, č. 20 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 7.

zahr. výb. zpr. t. 881 (za dr Mareše)

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. V. 1933, podepsaná v Praze dne 2. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze ne 9. IV. 1937, č. 54 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 882 (za dr Mareše)

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. II. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. II. 1937, č. 25 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 6.

zahr. výb. zpr. t. 978

obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. V. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 88 Sb. z. a n.

114, 9. XI. 1937; 17.

zahr. výb. zpr. t. 1121

dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 20. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 200 Sb. z. a n.

123, 9. XII. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 7.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

51, 9. VI. 1936; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti, spáchaný tiskem).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 453; zprav. dr Neuman; nevydán.

76, 21. I. 1937; 25.

kraj. soud tr. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 965; zprav. V. Košek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 14.ISP (příhlásit)