Josef Stivín

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - kom. pro kontr. dáv. z maj. - rozp. - Stál. a zahran.

Návrhy:

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

na vrácení imunitní záležitosti posl. dr. Lehnerta (zločin velezrady) zpr. t. 1847, imunitnímu výboru.

66, 31. III. 1921; 9. III.

na zřízení výborů

3, 22. VI. 1920; 58. I.

4, 8. VI. 1920; 119. I.

Zpravodajem:

zahran. výb. zpr. t. 4345 (obchodní dohoda mezi R. Č. a Norskem z 2. X. 1923).

248, 18. III. 1924; 103, 106. IX.

rozp. výb. zpr. t. 5365 (poplatky za úřední úkony čsl. zastupitelských úřadů).

378, 15. X. 1925; 1549. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 298. I.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2442. II.

o stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 304. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 podaných v záležitostech školských.

146, 14. VI. 1922; 855. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 92. VI.

o prohlášení min. předsedy A. Švehly. o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 34. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

295, 30. X. 1924; 52. X.

Interpelace:

naléhavá, ve věci stavby budov pro menšinové školy,

t. 3651. 145, 13. VI. 1922; 799. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 850. V.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o tiskové praxi konfiskační,

t. 3909/I. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

odpov. t. 4007/III. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

Dotazy:

o používání ostrova tak zv. "Židovský" v Praze.

68, 31. V. 1921; 161. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o živelní pohromě obcí na Jičínsku.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

ve věci zrušení zvláštní dávky z vína v lahvích (páskové daně).

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

5, 10. VI. 1920; 153. I.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

342, 22. V. 1925; 122. XI.

řízení zast. 36, 18. IX. 1925; 569. XI.ISP (příhlásit)