Josef Stivín

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7.

Proslov:

při ukončení předprázdninového období II. zasedání.

66, 24. VI. 1930; 22.

při ukončení předprázdninového období VIII. zasedání.

292, 8. VII. 1933; 26.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Otakaru Svobodovi.

64, 17. VI. 1930; 3.

Odpověď na dotaz:

J. Štětky, o vylučování podle § 9, lit. m) jedn. řádu z řečí, pronesených poslanci komunistické strany v posl. sněmovně mezi 5. prosincem 1930 a 21. lednem 1931.

109, 5. III. 1931; 23.

J. Štětky, zda jest předseda posl. sněm. ochoten zjednati nápravu a postarati se, aby tisky naléhavých interpelací byly ihned rozdávány a pokud možno nejdříve zodpovídány.

261, 27. III. 1933; 4.

J. Hrubého, o postupu četnictva dne 18. března 1933 vůči němu v Hodoníně.

264, 25. IV. 1933; 2.

J. Štětky, že tisková censura v "Rudém právu"" ze dne 8. září 1933 zabavila části přípisu, podaného klubem komunistických poslanců předsednictvu sněmovny, v němž klub protestoval proti nálezu nejvyššího soudu nad posl. dr Sternem, zbavujícím ho také občanských práv.

294, 17. X. 1933; 3.

dr. Rosche, proč na jeho řeč pronesenou dne 30. listopadu 1934 ve 351. schůzi sněmovny bylo použito § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

355, 11. XII. 1934; 19.

Sděluje:

sdělení o dopisu Fr. Stejskala, předloženém posl. Stříbrným.

347, 8. XI. 1934; 94.

Návrh pozměňovací:

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), v níž jménem klubu sociálně-demokratických poslanců činí prohlášení o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

147, 25. XI. 1931; 78.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečiny proti bezpečnosti cti)

3, 17. XII. 1929; 5.

žádost odvolána

16, 17. II. 1930; 14.

kraj. tr. s. v Praze (přečiny proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 5.

žádost odvolána

16, 17. II. 1930; 14.

kraj. tr. s. v Praze (pořádková pokuta svědecká)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 465; zprav. F. Ježek; nevydán

77, 4. XI. 1930; 14-15.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

168, 11. II. 1932; 5.

zpr. t. 2615; zprav. F. Richter; nevydán

338, 28. VI. 1934; 31.ISP (příhlásit)