Jan Malypetr

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Zvolen provisorně předsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako předseda

1, 17. XII. 1925; 18, I.

Zvolen definitivně předsedou posl. sněmovny

7, 16. II. 1926; 273, I.

Byl předsedou výb. Stál.

Proslov:

po zvolení předsedou posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 18, I.

při ukončení předvánočního období I. zasedání.

6, 21. XII. 1925; 240, I.

po definitivním zvolení předsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 273, I.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 3. IV. 1926 v zasedací síni posl. sněmovny.

18, 24. III. 1926; 1083, II.

při ukončení předvánočního období III. zasedání.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 16. IV. 1927 v zasedací síni posl. sněmovny.

74, 7. IV. 1927; 659, IV.

k nově zvolenému presidentu republiky T. G. Masarykovi před a po vykonání slibu na ústavu. (společná schůze posl. sněm. a senátu 27. V. 1927; str. 4-5). při ukončení předprázdninové části IV. zasedání.

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

při ukončení předvánočního období V. zasedání.

119, 16. XII. 1927; 47, V.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 7. IV. 1928 v zasedací síni posl. sněmovny.

139, 23. III. 1928; 49, VI.

při ukončení předprázdninové části VI. zasedání.

156, 14. VII. 1928; 17, VI.

po odhlasování státního rozpočtu na rok 1929, v němž oceňuje práci vykonanou zákonodárnými sbory v prvém desítiletí státní samostatnosti a ohlašuje, že předsednictva obou sněmoven přednesou ve výroční den 28. října blahopřání k slavnému výročí republiky panu presidentovi.

171, 26. X. 1928; 143, VII.

při ukončení předvánočního období VII. zasedání.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 30. III. 1929 v zasedací síni posl. sněmovny.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

při ukončení předprázdninového úseku VIII. zasedání.

213, 27. VI. 1929; 17, VIII.

Projev:

jímž vyslovuje soustrast obětem velké živelní katastrofy na pomezí Čsl. republiky a republiky Německé.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

o železničním neštěstí ve stanici Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 3, VI.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Vincenci Krausovi

19, 6. V. 1926; 1089, II.

posl. Oswaldu Hillebrandovi

27, 8. VI. 1926; 1352, II.

posl. Josefu Patzelovi.

(společná schůze posl. sněm. a senátu 27. V. 1927; str. 3).

84, 9. VI. 1927; 1571, IV.

posl. dr Pavlu Blahovi

110, 30. XI. 1927; 3, V.

posl. Josefu Žalobinovi, dr Františku Budigovi a dr Samuelu Zochovi

120, 17. I. 1928; 4, V.

posl. Václavu Doležalovi

176, 13. II. 1928; 3, VII.

Prohlášení:

v němž konstatuje, že při opětovném nezachovávání jednacího řádu a rušení sněmovního jednání použije všech prostředků k zabezpečení klidu.

4, 18. XII. 1925; 111, I.

v němž projevuje nejhlubší politování nad násilnými skutky, k nimž došlo v 36. schůzi při hlasování o osnově zákona o úpravě platů duchovenstva.

36, 19. VI. 1926; 2368, II.

Odpověď na dotaz:

V. Bolena o případu býv. posl. Heřmana Tausika.

8, 16. II. 1926; 293, I.

V. Bolena o porušení poslanecké imunity posl. Steinera.

13, 11. III. 1926; 700, I.

dr Czecha o zamítnutí jeho návrhu, aby byla ihned svolána posl. sněmovna.

13, 11. III. 1926; 699, I.

dr Czecha, proč nejsou svolávány porady klubovních předsedů.

19, 6. V. 1926; 1137, II.

Ant. Zápotockého ohledně nerozdání jeho naléh. interpelace o nepořádcích v Ústředních elektrárnách v Ervěnicích.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

dr Czecha ohledně nevyřízení jeho návrhu na zřízení výboru pro jednací řád a ohledně pravidelného svolávání schůzí klubovních předsedů.

63, 15. III. 1927; 16, IV.

E. Grünznera ohledně pozdního zodpovídání interpelací.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.

S. Tauba o lhůtě k projednání návrhů o pensistech, zejména návrhu t. 1146.

104, 23. XI. 1927; 38, V.

A. Kříže, proč mezi podáním naléh. interp. t. 1232, 1238 a 1240 a jich rozdáním tiskem uplynula doba 2 měsíců.

121, 17. I. 1928; 2, V.

inž. Nečase, proč nebyl zodpověděn jeho dotaz D 924-II o provádění zákona o kolonistech.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.

V. Beneše, proč nebylo dosud zodpověděno 20 interpelací a 13 dotazů podaných poslanci strany soc. demokratické.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.

dr Czecha o svolávání konferencí klubovních předsedů.

204, 11. VI. 1929; 6-7, VIII.

Odpověď na námitky:

dr Czecha proti zápisu o 36. schůzi posl. sněm.; hlasování o zákonu, jímž se upravují platy duchovenstva (t. 323)

45, 20. X. 1926; 221, III.

Fr. Zeminové a Fr. Tomáška proti postupu hlasování o osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893)

71, 30. III. 1927; 456, 458, IV.

Fr. Geršla proti způsobu hlasování při projednávání osnovy zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894)

71, 30. III. 1927; 463, IV.

dr Czecha o postupu sdělování textových změn při druhém čtení osnovy zákona o daních přímých (t. 1000)

83, 11. V. 1927; 1563, IV.

Sdělení o:

usnesení předsednictva projeviti Národní Skupštině království SHS soustrast nad úmrtím Nikoly Pašiče.

57, 10. XII. 1926; 1380, III.

zaslání telegrafického projevu soustrasti předsedovi poslanecké sněmovny francouzské při úmrtí maršála Foche.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

zaslání blahopřejného projevu k 10. výročí sjednocení Rumunska předsedovi rumunské posl. sněm.

198, 23. V. 1929; 3, VIII.

Sděluje:

opravy jmen poslanců v návrhu t. 320 (změna celního sazebníku)

25, 28. V. 1926; 1295, II.

vyloučení velezrádného projevu dr Keibla z těsnopiseckého zápisu o 68. schůzi.

68, 23. III. 1927; 263, IV.

vyloučení několika stát ohrožujících výroků V. Bolena o postupu úřadů při volbách a o organisaci komunistického hnutí v Československu z těsnopisecké zprávy o 74. schůzi.

74, 7. IV. 1927; 658, IV.

pořad a způsob jednání při volbě presidenta republiky ve společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu ze dne 27. V. 1927. (spol. schůze posl. sněmovny a senátu 27. V. 1927; str. 2-4) vyloučení několika stát ohrožujících výroků z řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 92. schůzi.

92, 30. VI. 1927; 2025, IV.

vyloučení závadného projevu v řeči dr Sterna z těsnopisecké zprávy o 106. schůzi.

106, 25. XI. 1927; 76, V.

vyloučení stát ohrožujícího projevu v řeči Iv. Mondoka z těsnopisecké zprávy o 110. schůzi.

111, 1. XII. 1927; 3, V.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího výroku v řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 120. schůzi.

121, 17. I. 1928; 3, V.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči B. Jílka z těsnopisecké zprávy o 122. schůzi.

123, 24. I. 1928; 4, V.

vyloučení mravnost hrubě urážejícího výroku v řeči dr Koberga z těsnopisecké zprávy o 125. schůzi.

125, 26. I. 1928; 50, V.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči A. Schmerdy z těsnopisecké zprávy o 129. schůzi.

129, 8. II. 1928; 59, V.

vyloučení dvou výroků bezpečnost státu ohrožujících v řeči O. Horpynky z těsnopisecké zprávy o 135. schůzi.

135, 15. III. 1928; 81, VI.

vyloučení tří bezpečnost státu ohrožujících projevů v řeči I. Majora z těsnopisecké zprávy o 139. schůzi.

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči M. Kršiaka z těsnopisecké zprávy o 142. schůzi.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči H. Knirsche z těsnopisecké zprávy o 145. schůzi.

145, 21. VI. 1928; 95, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích dr Gáti a J. Štětky z těsnopisecké zprávy o 149. schůzi.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích R. Wünsche a V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 150. schůzi.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 159. schůzi.

159, 13. IX. 1928; 50, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 162. schůzi.

162, 19. IX. 1928; 90, VI.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči dr Schollicha a z těsnopisecké zprávy o 169. schůzi.

169, 24. X. 1928; 106, VII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řečích J. Kopasze a M. Kršiaka z těsnopiseckých zpráv o 169. a 170. schůzi.

170, 25. X. 1928; 116, VII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řeči V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 172. schůzi.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

vyloučení projevů ohrožujících bezpečnost státu v řečích N. Sedorjaka, dr Sterna a dr Schollicha z těsnopisecké zprávy o 173. schůzi.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

vyloučení výroku ohrožujícího bezpečnost státu v řeči J. Weberové z těsnopisecké zprávy o 174. schůzi.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

vyloučení výroků ohrožujících bezpečnost státu v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 174. schůzi.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího výroku v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 178. schůzi.

178, 18. XII. 1928; 58, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči O. Horpynky z těsnopisecké zprávy o 185. schůzi.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči H. Knirsche z těsnopisecké zprávy o 186. schůzi.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících projevů v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 187. schůzi.

187, 6. III. 1929; 38, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečech O. Horpynky a dr Koberga z těsnopisecké zprávy o 188. schůzi.

188, 7. III. 1929; 36, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících projevů v řeči E. Buriana z těsnopisecké zprávy o 190. schůzi.

190, 12. III. 1929; 33, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících projevů v řečech dr Sterna a J. Jurana z těsnopisecké zprávy o 192. schůzi.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řeči R. Wünsche z těsnopisecké zprávy o 194. schůzi.

194, 25. IV. 1929; 48, VIII.

vyloučení hrubě urážlivého výroku v řeči J. Jurana z těsnopisecké zprávy o 197. schůzi.

197, 3. V. 1929; 39, VIII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 201. schůzi.

201, 6. VI. 1929; 53, VIII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících projevů v řečech dr Sterna, L. Landové-Štychové a J. Jurana z těsnopisecké zprávy o 202. schůzi.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího výroku v řeči M. Vobecké z těsnopisecké zprávy o 206. schůzi.

206, 14. VI. 1929; 46, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích A. Vrtaníka a M. Vobecké z těsnopisecké zprávy o 211. schůzi.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 212. schůzi.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řeči J. Schweichharta z těsnopisecké zprávy o 212. schůzi.

213, 27. VI. 1929; 17, VIII.ISP (příhlásit)