Jan Malypetr

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 17.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl předsedou Stál. výb.

Jmenován předsedou vlády 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 5. XI. 1935.

10, 6. XI. 1935; 3.

Zvolen předsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib.

10, 6. XI. 1935; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

Jako předseda Stálého výboru podává zprávu o činnosti tohoto výboru v období mezi 19. IX. - 16. XI. 1938.

155, 19. XI. 1938; 11.

Proslov:

po zvolení předsedou poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 4.

při ukončení předvánočního období 2. zasedání.

14, 20. XII. 1935; 48.

oznamuje uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného kříže 11. IV. 1936 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

35, 26. III. 1936; 10.

u příležitosti tragické události v Rakvicích na řece Dyji, při níž zahynulo 31 dětí.

48, 27. V. 1936; 5.

při ukončení předprázdninové části 3. zasedání.

59, 27. VI. 1936; 25.

u příležitosti návštěvy J. V. rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala v Československu.

64, 29. X. 1936;

při ukončení předvánočního období 4. zasedání.

75, 17. XII. 1936; 73.

oznamuje uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného kříže 27. IV. 1937 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

87, 12. III. 1937; 10.

při ukončení předprázdninové části V. zasedání.

110, 26. VI. 1937; 14.

při ukončení předvánočního období VI. zasedání.

128, 17. XII. 1937; 60.

při schválení prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 49.

oznamuje uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného kříže 16. IV. 1938 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

146, 7. IV. 1938; 38.

při ukončení předvánočního období VIII. zasedání.

159, 16. XII. 1938; 9.

Posmrtná vzpomínka:

anglickému králi Jiřímu V., který zemřel 20. I. 1936.

25, 21. I. 1936; 4.

posl. P. Törökovi.

36, 21. IV. 1936; 3.

posl. dr F. Staňkovi.

54, 22. VI. 1936; 2.

místopředsedovi posl. sněm. posl. Št. Onderčovi.

88, 31. III. 1937; 29.

min. radovi Martinu Pernicovi, řediteli zpravodaj. a těsnop. kanceláře posl. sněm.

94, 22. IV. 1937; 3.

posl. dr K. Kramářovi.

99, 3. VI. 1937; 2.

presidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi.

111, 20. IX. 1937; 3.

posl. M. Rázusovi.

112, 29. X. 1937; 3. 

ministru průmyslu, obchodu a živností J. V. Najmanovi.

121, 4. XII. 1937; 2.

posl. L. Markovi.

129, 27. I. 1938; 4.

posl. V. Polívkovi.

145, 5. IV. 1938; 3.

býv. předsedovi vlády Frant. Udržalovi.

147, 26. IV. 1938; 4.

posl. Msgre A. Hlinkovi.

151, 17. XI. 1938; 3.

býv. předsedovi posl. sněm. sen. F. Tomáškovi.

151, 17. XI. 1938; 4.

Projev:

soustrasti obětem důlní katastrofy na dole "Ferdinand" v Chomli u Radnic na Plzeňsku.

96, 27. IV. 1937; 3.

Prohlášení:

v němž vyslovuje politování nad událostmi, které se staly ke konci 82. schůze mezi několika pp. poslanci; prohlašuje, že v případě opakování se podobných incidentů zakročí všemi prostředky, jež mu skýtá jednací řád.

83, 26. II. 1937; 3.

jímž volá dodatečně k pořádku některé poslance, kteří se dopustili urážl. výkřiků ve 114. sch. proti předsedovi vlády státu, s nímž je republika v dobrých stycích.

115, 15. XI. 1937; 3.

Odpověď na dotaz:

G. Kliebra, že těsnopisecké zprávy sněmovní slovo "čechisch" píší na počátku německou písemnou "č" místo skupinou písmen "tsch".

65, 27. XI. 1936; 6.

K. Kuta na usnesení koaličního subkom. rozp. výboru, které prý je v rozporu s projevem předsedy vlády z 5. XII. 1935 a které nemá opodstatnění v platném jedn. řádu a není sdíleno posl. sněm.

129, 27. I. 1938; 5.

K. Kuta ve věci vstupu A. Schluscheho do klubu poslanců sudetskoněmecké strany, který prý odporuje ustanovení o odst. 1, § 22 ústavní listiny.

150, 2. VIII. 1938; 9.

K. Franka, E. Kundta a A. Jobsta o zákonem neodůvodněném vyloučení někt. míst z interpelací A. Jobsta.

150, 2. VIII. 1938; 9.

Sděluje:

že vláda postoupila předsednictvu posl. sněmovny stížnost klubu poslanců sudetskoněm. strany do chování policie v Teplicích-Šanově k prozkoumání a žádá o sdělení, zda byla porušena imunita členů N. S. či nikoliv a že podobnou stížnost podal klub též předsedovi posl. sněm.; obě stížnosti byly postoupeny imunitnímu výboru.

112, 29. X. 1937; 13.ISP (příhlásit)